3D, 2009
.
Tyto fotografie byly součástí fotografického projektu s názvem Prostor. Cílem tohoto projektu bylo
zaměřit se na samotnou definici pojmu Prostor s užitím neobvyklých technik pro fotografii. Vybrala
jsem si metodu 3D zobrazení. Tento soubor vypráví o vzpomínkách na mé dětství. Předměty, které
jsem použila jsou originální. Všechno jsem inscenovala jako divadelní scénu za pomocí "divadelního
osvětlení".
.
.
These photographs were a part of the photographic project called Space. The point of this project was
focused on definition of any space using unusual technique of photography. I have chosen the 3D
method. This set of photos are about memories of my childhood. Accessories which I used are
genuine and I arranged them like in theatre as well as lighting.
.
.
.
zpět / back

© 2016 Petra Hajdůchová