Yeshua, 2009
.
Největší inspirací tohoto díla plného symboliky, které se týka Ježíše Krista
(Aramejsky a Hebrejsky Yeshua), bylo osobní navštívení míst, kde J. Kristus prožíval
svůj život, kterými prošel a přitom udělal mnoho zázraků.
Celý soubor je o mapování Kristova cestování po Izraeli, o jednoduchém
zachycení míst, výběrem lokalit, která nám sama svou polohou, umístěním a
konkrétními předměty napovídají, jaká událost se na daném místě podle biblických
příběhů odehrála. V některých fotografiích je použito jednoduchých předmětů,
symbolicky vysvětlujících a dotvářejících děj. Např. Místo, kde J. Kristus naučil své
učedníky modlitbě Otče náš, zde je použito dvanácti kamenů (12 apoštolů) sedících
na lavičce a uprostřed nich učící Ježíš (bílé roucho). Sám Ježíš je šetrně ztvárněn
použitím bílého plátna na každé z fotografií. A to jako symbolika jeho bytí na
jednotlivých místech. Bílé plátno má dále symbolizovat jeho čistotu a nebezkost.
Jednotlivé fotografie jsou doplněny o konkrétní citace z Bible, které se slučují
s daným místem a skutkem J. Krista. Např. Vzkříšení, kde jsou použity dvě složená
roucha, jedno větší (z těla mrtvého) a druhé menší (z obličeje). Tak jak říká Bible:
„… Uviděl tam ležet lněná plátna, ale šátek, jímž ovázali Ježíšovu hlavu, neležel
mezi plátny, nýbrž byl svinut na jiném místě.“ (Jan 20, 6-7)
.
.
I visited some places in Israel where Jesus Christ spent a while and where he did miracles.
I used white fabric as a symbol of innocence of Jesus Christ substitutes his presence. Every
item symbolically explain Biblical story. Each photograph is supplemented with fragment of
the text from the Bible.
.
.
.
zpět / back

© 2016 Petra Hajdůchová